Oferty Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu


 OFERTY PRACY AKTUALNE NA DZIEŃ  24.01.2020 ROKU

OFERTY PRACY ZAMKNIĘTE

Stanowisko

Numer oferty

Miejsce pracy

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów

Ogólny zakres obowiązków

Informacje dotyczące zatrudnienia

Okres aktualności

Brak ofert

 

 

OFERTY PRACY W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH

Stanowisko

Numer oferty

Miejsce pracy

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów

Ogólny zakres obowiązków

Informacje dotyczące zatrudnienia

Okres aktualności

Pracownik produkcji
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: Dębina

Ofpr/20/0021

Zwolnione stanowisko - FP

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: brak

Ogólny zakres obowiązków: praca na produkcji przy maszynach stolarskich w ruchu

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zmianowość: jedna zmiana, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 2600 zł brutto, zatrudnienie: od zaraz

22.01.2020

 

21.02.2020

OFERTY PRACY W RAMACH DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Stanowisko

Numer oferty

Miejsce pracy

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów

Ogólny zakres obowiązków

Informacje dotyczące zatrudnienia

Okres aktualności

brak

 

 

OFERTY PRACY W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH

Stanowisko

Numer oferty

Miejsce pracy

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów

Ogólny zakres obowiązków

Informacje dotyczące zatrudnienia

Okres aktualności

Brak ofert

 

 

OFERTY PRACY DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Stanowisko

Numer oferty

Miejsce pracy

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów

Ogólny zakres obowiązków

Informacje dotyczące zatrudnienia

Okres aktualności

brak

 

 

OFERTY PRACY OTWARTE

  1. OFERTY ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
    W WIELUNIU

Stanowisko

Numer oferty

Miejsce pracy

Nazwa pracodawcy i dane kontaktowe

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów

Ogólny zakres obowiązków

Informacje dotyczące zatrudnienia

Okres aktualności

Pielęgniarka
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek

Pracodawca: Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie, Tel. (43) 841 50 60 wew.14, e-mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl, strona internetowa: dpsskrzynno.pl

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie minimum średnie o kierunku pielęgniarstwo, aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, asertywność, zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych, mile widziane doświadczenie

Ogólny zakres obowiązków: podawanie leków przepisanych przez lekarza, zmiana opatrunków, wykonywanie iniekcji, odpowiedzialność za stan zdrowia mieszkańców, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub pogorszenia stanu zdrowia

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zmianowość: dwie zmiany w godz. 7-19, 19-7, system wynagradzania: miesięczny, wysokość wynagrodzenia: 3000zł brutto + dodatek stażowy + nagroda uznaniowa, zatrudnienie: od zaraz

07.01.2020

28.02.2020

Położna
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek

Pracodawca: Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie, Tel. (43) 841 50 60 wew.14, e-mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl, strona internetowa: dpsskrzynno.pl

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie minimum średnie o kierunku położnictwo, aktualne prawo do wykonywania zawodu położnej, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, asertywność, zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych, mile widziane doświadczenie

Ogólny zakres obowiązków: wykonywanie iniekcji, zmiana opatrunków, odpowiedzialność za stan zdrowia mieszkańców, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub pogorszenia stanu zdrowia

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zmianowość: dwie zmiany w godz. 7-19, 19-7, system wynagradzania: miesięczny, wysokość wynagrodzenia: 3000zł brutto + dodatek stażowy + nagroda uznaniowa, zatrudnienie: od zaraz

07.01.2020

28.02.2020

Ratownik medyczny
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek

Pracodawca: Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie, Tel. (43) 841 50 60 wew.14, e-mail: sekretariat@dpsskrzynno.pl, strona internetowa: dpsskrzynno.pl

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie minimum średnie o kierunku ratownik medyczny, aktualne prawo do wykonywania zawodu ratownika medycznego, książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, asertywność, zdolność reagowania w sytuacjach kryzysowych, mile widziane doświadczenie

Ogólny zakres obowiązków: wykonywanie iniekcji, zmiana opatrunków, odpowiedzialność za stan zdrowia mieszkańców, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub pogorszenia stanu zdrowia

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zmianowość: dwie zmiany w godz. 7-19, 19-7, system wynagradzania: miesięczny, wysokość wynagrodzenia: 3000zł brutto + dodatek stażowy + nagroda uznaniowa, zatrudnienie: od zaraz

07.01.2020

28.02.2020

Pracownik produkcji
(6 miejsc pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: ul. Fabryczna 10, 98-300 Wieluń

Pracodawca: Patrol Group Sp. z o.o., Tel. 509 211 429

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: brak

Ogólny zakres obowiązków: prace na produkcji

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, zmianowość: trzy zmiany, system wynagradzania: miesięczny, wysokość wynagrodzenia: 2600zł brutto, zatrudnienie: od zaraz

09.01.2020

08.02.2020

Pracownik ochrony
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Ofpr/20/0014

Miejsce pracy: Góry Młyńskie 1

Pracodawca: Total Security Group Sp. Z o.o., tel. 666 281 985, 880 252 430

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie w ochronie

Ogólny zakres obowiązków: ochrona obiektu i mienia

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (1 rok), zmianowość: jedna zmiana w godz. 7-19, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 2600 zł brutto, zatrudnienie: od zaraz

08.01.2020

07.02.2020

Konserwator sieci wod.-kan., operator koparko-ładowarki

(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń

Pracodawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów:
1. Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
2. Uprawnienia operatora koparek, ładowarek oraz doświadczenie w tym zakresie
3. Aktualne prawo jazdy kategorii B, C, C+E
4. Umiejętność pracy w zespole
5. Zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków
6. Dyspozycyjność

Ogólny zakres obowiązków:

− Prace z wykorzystaniem sprzętu koparko-ładowarki;
− Prace wodno-kanalizacyjne i ogólnobudowlane;
− Usuwanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych w pasach drogi, bądź gruntach prywatnych;
− Obsługa sprzętu specjalistycznego wod.-kan.

Pracodawca oferuje:

− umowę o pracę (umowa na okres próbny) w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00
− premię regulaminową;
− możliwość podniesienia swoich kwalifikacji
− dodatki socjalne;
− możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach;
− zatrudnienie od zaraz

Wymagane dokumenty:

CV z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r., poz. 1000)”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty proszę składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhofa 17 (Kadry – pokój nr 15) do dnia 28.01.2020 r. Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacji, zostaną powiadomione o wynikach procedury kwalifikacyjnej.

https://www.komunalne.wielun.pl/kariera

14.01.2020

28.01.2020

Operator oczyszczalni ścieków
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń

Pracodawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów:

1. Wykształcenie zasadnicze zawodowe (mile widziane elektryczne)
2. Doświadczenie na stanowisku elektryka
3. Uprawnienia do wykonywania prac elektryczny do 1 kV
4. Umiejętności obsługi oraz naprawy automatyki przemysłowej
5. Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz T
6. Wysoki stopień samodzielności i odpowiedzialności
7. Dobra organizacja pracy

Ogólny zakres obowiązków:
1. Obsługa i konserwacja zgodnie z instrukcja obsługi i DTR zespołu budowli i urządzeń służących do oczyszczania ścieków w celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania i właściwej eksploatacja.
2. Przestrzeganie instrukcji technologicznych oczyszczania ścieków na obiektach oczyszczalni ścieków w celu eksploatowania oczyszczalni ścieków zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.
3.   Zapobieganie awariom oraz sprawne usuwanie awarii i ich skutków.
4. Przestrzeganie i zachowywania warunków sanitarno-higienicznych w obiektach. 
5. Koszenia trawy i chwastów w wydzielonych rejonach ustalonych na grafiku oraz   utrzymanie porządku i czystości na całym terenie oczyszczalni ścieków.
6. W okresie grzewczym obsługa kotła centralnego ogrzewania.

Pracodawca oferuje:

− umowę o pracę (okres próbny) w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie trójzmianowym;
− premię regulaminową;
− możliwość podniesienia swoich kwalifikacji;
− dodatki socjalne;
− możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach;

 

Wymagane dokumenty:
CV z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r., poz. 1000)”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty proszę składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu, ul. Zamenhofa 17 (Kadry – pokój nr 15) do dnia 28.01.2020 r. Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Wszystkie osoby biorące udział w procesie rekrutacji, zostaną powiadomione o wynikach procedury kwalifikacyjnej.

https://www.komunalne.wielun.pl/kariera

14.01.2020

28.01.2020

Mechanik
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: Jajczaki

Pracodawca: BRAMSTAR Jarek Stasiak, Tel. 509 946 284

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie min. średnie, umiejętności ustalenia przyczyny wad i uszkodzeń, usuwania usterek, wymiany płynów eksploatacyjnych, mycia i oczyszczania części podzespołów, mile widziane doświadczenie

Ogólny zakres obowiązków: naprawa samochodów ciężarowych

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zmianowość: jedna zmiana, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 3500 zł brutto, zatrudnienie: od zaraz

17.01.2020

 

16.02.2020

Kierowca
(2 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: Jajczaki

Pracodawca: BRAMSTAR Jarek Stasiak, Tel. 509 946 284

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie min. średnie, umiejętność obsługi nawigacji, prowadzenia pojazdu pow.  3,5 T, obsługi naczep typu plandeka, obsługi pojazdu typu hakowiec, prawa jazdy kat C+E, świadectwo kwalifikacji, mile widziane doświadczenie

Ogólny zakres obowiązków: prowadzenie pojazdów pow. 3,5 T, obsługa naczep typu plandeka, obsługa pojazdu typu hakowiec,

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zmianowość: elastyczny, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia, zatrudnienie: od zaraz

17.01.2020

 

16.02.2020

Operator urządzeń chłodniczych
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: Mokrsko

Pracodawca: Zakłady Mięsne Silesia S.A, Paulina Czyż, Tel. 32 731 10 00

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: umiejętność pracy w zespole, sumienność, mile widziane doświadczenie przy obsłudze maszyn, chęć pracy w systemie równoważnym

Ogólny zakres obowiązków: obsługa urządzeń chłodniczych, obsługa kotła parowego, kontrola stanu urządzeń i instalacji

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zmianowość: równoważny, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: do uzgodnienia, zatrudnienie: od zaraz

17.01.2020

 

16.02.2020

Księgowa
(1 miejsce pracy na pełny etat lub pół etatu)

Miejsce pracy:
ul. Traugutta 14, 98-300 Wieluń

Pracodawca: Biuro LEX, Tel. 608 584 174

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie min. średnie, kierunek ekonomiczny, umiejętność pracy przy komputerze

Ogólny zakres obowiązków: księgowość KPIR, VAT

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zmianowość: jedna zmiana w godz. 8 - 16, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 2600 brutto, zatrudnienie: od zaraz

17.01.2020

 

29.02.2020

Spawacz
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń

Pracodawca: „BIOSOW” Robert Kostrzewa, Tel. 502 322 190

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: umiejętność spawania

Ogólny zakres obowiązków: spawanie konstrukcji stalowych, stal nierdzewna

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, zmianowość: jedna zmiana w godz. 6-14, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 2800 brutto, zatrudnienie: od zaraz

17.01.2020

 

16.02.2020

Asystent technologa - laboranta
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń

Pracodawca: „BIOSOW” Robert Kostrzewa, Tel. 502 322 190

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie min. średnie lub wyższe, prawo jazdy kat. B

Ogólny zakres obowiązków: pobieranie prób ścieków, badania i obróbka próbek

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, zmianowość: jedna zmiana w godz. 8-16, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 2800 brutto, zatrudnienie: od zaraz

17.01.2020

 

16.02.2020

Asystent projektanta konstrukcji stalowych
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń

Pracodawca: „BIOSOW” Robert Kostrzewa, Tel. 502 322 190

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie min. średnie, umiejętność obsługi A-Cad, Inwentor

Ogólny zakres obowiązków: projektowanie konstrukcji i urządzeń

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, zmianowość: jedna zmiana w godz. 8-16, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 3000 brutto, zatrudnienie: od zaraz

17.01.2020

 

16.02.2020

Zbrojarz - cieśla
(4 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: teren kraju

Pracodawca: „BESTBLOK” sp. zo.o., ul. 18 stycznia 34, 98-300 Wieluń, Tel. 663 877 134

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: brak

Ogólny zakres obowiązków: prace budowlane

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, zmianowość: jedna zmiana w godz. 7- 17, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 2600 brutto, zatrudnienie: od zaraz

20.01.2020

 

19.02.2020

Spawacz
(10 miejsc pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: ul. Sieradzka 56, 98- 300 Wieluń

Pracodawca: Work Service, Karolina Stasiak, ul. Gwiaździsta 66, Tel. 512-176-422

 

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie zawodowe, uprawnienia na sterowanie suwnicy z poziomu o, książeczka spawacza, dodatkowe certyfikaty, min. 2 lata doświadczenia w metodzie spawania  135, doświadczenie w spawaniu drutem proszkowym  o rdzeniu metalicznym

Ogólny zakres obowiązków: spawanie konstrukcji  wykonanych ze stali  konstrukcyjnej typu  s355, s420, s690

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zmianowość: dwie lub trzy zmiany, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 17 – 20zł za godzinę brutto, zatrudnienie: od zaraz

22.01.2020

 

21.02.2020

Operator CNC
(3 miejsca pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: ul. Sieradzka 56, 98- 300 Wieluń

Pracodawca: Work Service, Karolina Stasiak, ul. Gwiaździsta 66, Tel. 512-176-422

 

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: umiejętność czytania rysunku technicznego, posługiwanie się narzędziami pomiarowymi, umiejętność modyfikacji programów, min. 1 rok doświadczenia w pracy na maszynach typu wytaczarka stołowa lub płytowa ze sterowaniem numerycznym

Ogólny zakres obowiązków: obróbka konstrukcji stalowych mocowanych w oprzyrządowaniu lub stole obrabiarki

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zmianowość: dwie lub trzy zmiany, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 19 – 23 zł za godzinę brutto, zatrudnienie: od zaraz

22.01.2020

 

21.02.2020

Inkasent liczników elektrycznych
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy: Wieluń i okolice

Pracodawca: Zakład Usług Energetycznych Arleta Pietras – Wasiak, Tel. 698 – 301 -203

 

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie zawodowe lub średnie, uprawnienia SEP do 1 Kv lub gotowość do zrobienia uprawnień SEP, prawo jazdy kat. B, własny transport, mile widziana znajomość topografii terenu

Ogólny zakres obowiązków: praca w terenie, kontakt z abonentami, odczytywanie liczników energii elektrycznej

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zmianowość: praca zadaniowa w godz. 8 -20, system wynagradzania: akord, wysokość wynagrodzenia: 3000 – 4000 netto, zatrudnienie: od zaraz

22.01.2020

 

21.02.2020

Serwisant elektronarzędzi
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Miejsce pracy:  Widoradz

Pracodawca: IBA s.c., Mariusz Stępień, tel. 608 664 417

 

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: umiejętność diagnostyki i naprawy elektronarzędzi

Ogólny zakres obowiązków: naprawa elektronarzędzi

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, zmianowość: jedna zmiana w godz. 8-17, system wynagradzania: miesięczny, wysokość wynagrodzenia: 2600 zł brutto, zatrudnienie: od zaraz

23.01.2020

 

21.02.2020

 

  1. OFERTY PRACY PRZYJĘTE DO UPOWSZECHNIANIA

Stanowisko

Miejsce pracy

Nazwa pracodawcy i dane kontaktowe

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów

Ogólny zakres obowiązków

Informacje dotyczące zatrudnienia

Okres aktualności

Kierowca ciągnika siodłowego
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Oferta pracy PUP Wieruszów

Miejsce pracy: kraje UE

Pracodawca: Usługi Transportowe Robert Biegański, tel. 501 490 875, Wieruszów, ul. Pogodna 5a

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie zawodowe, prawo jazdy kat. C+E, zdolność koncentracji, podzielność uwagi, świadectwo kwalifikacji zawodowych

Ogólny zakres obowiązków: dbanie o mienie pracodawcy, stosowanie się do przepisów Bhp i PPOŻ, przewożenie towarów zgodnie z ustaleniami, wyjazdy 2 tygodniowe

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 miesiące), zmianowość: ruch ciągły, system wynagradzania: godzinowy, wysokość wynagrodzenia: 4500zł brutto, zatrudnienie: od zaraz

10.01.2020

02.02.2020

Nauczyciel przedszkola
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Oferta pracy PUP Wieruszów

Miejsce pracy: Łask, ul. Dębowa 1

Pracodawca: Niepubliczne Przedszkole Dzieciak Plus, Aleksandra Owczarek, tel. 608 449 119

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie wyższe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, dodatkowo studia podyplomowe / stacjonarne – logopedia i/lub uprawnienia nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu, doświadczenie mile widziane

Ogólny zakres obowiązków: prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych z dziećmi, wspieranie wychowanków w procesie edukacyjno - wychowawczym

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (3 miesiące z możliwością przedłużenia), zmianowość: jedna zmiana, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 3000zł brutto, zatrudnienie: od zaraz

10.01.2020

02.02.2020

Robotnik gospodarczy
(1 miejsce pracy na pół etatu)

Oferta pracy PUP Sieradz

Miejsce pracy: ul. Uniejowska 199, 98-200 Sieradz

Pracodawca: Szkoła Podstawowa nr 6 w Sieradzu, Tel. 43/827 19 23

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie gimnazjalne

Ogólny zakres obowiązków: wykonywanie prac naprawczych, utrzymanie czystości w otoczeniu, obsługa i opieka nad kotłownią.

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, zmianowość: system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 1300zł brutto, zatrudnienie: od zaraz

10.01.2020

09.02.2020

Kontroler jakości
(1 miejsce pracy na pełny etat)

Oferta pracy PUP Oleśnie

Miejsce pracy: ul. Karola Miarki 22, 46-310 Gorzów Śląski

Pracodawca: „METAL-TECH” SP. ZO.O., Karolina Gil, Tel. 343597763 w27

Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów: wykształcenie wyższe (w tym licencjat) techniczne lub średnie zawodowe techniczne, angielski początkujący, uprawnienie  na operatora wózków widłowych, znajomość rysunku technicznego,

Ogólny zakres obowiązków: kontrola elementów gotowych oraz kontrola próbek w procesie produkcyjnym pochodzących z obróbki maszyn CNC

inne informacje dot. Zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, zmianowość: dwie zmiany, system wynagradzania: czasowy, wysokość wynagrodzenia: 2600 – 3700 zł brutto, zatrudnienie: od zaraz

15.01.2020

18.02.2020

Szczegółowe informacje na temat powyższych ofert pracy można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu – Centrum Aktywizacji Zawodowej – pok. 212 (II piętro) lub pod numerem telefonu  043/ 843-47-33 wew. 212

OFERTY  DLA  OSÓB  BEZROBOTNYCH  NA  STAŻ

ZAWÓD

  •  

WYMAGANIA

Brak

 

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu,
w Centrum Aktywizacji Zawodowej, pok. 223 (II piętro) lub pod nr telefonu (43) 843-47-33
wew. 223 lub (43) 843-14-04

Informacja wytworzona przez:
Waldemar Kondraczyk , w dniu:  02‑09‑2016 12:45:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  02‑09‑2016 12:45:46
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2020 07:34:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie