Aktualności


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

25‑05‑2018 12:48:47

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych klientów, pracodawców, osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, ul. Sieradzka 56 a, 98-300 Wieluń, nr telefon 43 843 47 33, adres email: lowi@praca.gov.pl

 1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: biuro@elitpartner.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związkuz realizowaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związkuz realizowaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającegoz przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
 9. Twoje dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych zgodnie z prawem i na podstawie  art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zielona Linia

08‑06‑2017 14:23:26
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ankieta dla osób zarejestrowanych dotycząca kierunków szkoleń

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Wypełnioną ankietę prosimy przesyłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, 98 - 300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, złożyć osobiście w pok. nr 101 lub mailowo na adres: lowi@praca.gov.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o projekcie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi "Migracja powrotna korzyścią dla regionu".

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pliki do pobrania

07‑12‑2017 14:41:00
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Kędzia tel.:43 843-47-33 fax: 43 886-05-18 , w dniu:  05‑01‑2010 15:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Kondraczyk
email: lowi@praca.gov.pl tel.:43 843 47 33 fax: 43 843 46 20
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2019 15:24:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive