Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Pośrednictwo pracy Joanna Barańska 20588
Usługi Rynku Pracy Joanna Barańska 20213
Wykaz Zawartych Umów Alina Matusińska 19943
Dla osób zarejestrowanych Lidia Maniak 19871
Dla pracodawców Joanna Barańska 18430
Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Beata Krzemianowska 17845
Dane dotyczące kierownictwa Urzędu Lidia Włodarczyk 17804
Poradnictwo zawodowe Joanna Zuzewicz 17209
Organizacja szkoleń Lidia Maniak 16390
Oferty Pracy EURES Waldemar Kondraczyk 16153
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności Joanna Barańska 16153
Europejski Fundusz Społeczny Anna Kędzia 15870
Baza Danych Standardów Kwalifikacji Zawodowych i Modułowych Programów Szkolenia Zawodowego Joanna Barańska 14482
Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia Joanna Barańska 13925
Rejestr Instytucji Szkoleniowych Joanna Barańska 13925