Zasoby informacji zawodowych


Zasoby informacji zawodowych obejmują w szczególności informacje o:

 1. zawodach i specjalnościach;

 1. rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;

 1. zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;

 1. szkołach i instytucjach szkoleniowych;

 1. stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;

 1. metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;

 1. sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;

 1. zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;

 1. stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;

 1. warunkach świadczenia pracy;

 1. warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;

 1. projektach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., 674 z późn. zm.), w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

Zasoby informacji są udostępniane w tutejszym urzędzie pracy w postaci papierowej, audiowizualnej lub elektronicznej, w tym na stronie internetowej urzędu pracy.

Zasoby informacji zawodowych można pobrać z załączników zamieszczonych poniżej.

Informacja o projektach.

02‑07‑2014 10:30:33
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zawodach i specjalnościach.

02‑07‑2014 10:29:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów.

17‑06‑2013 13:49:57
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności.

29‑03‑2012 09:17:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zakres i formy działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej.

29‑03‑2012 09:18:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o szkołach i instytucjach szkoleniowych.

29‑03‑2012 09:18:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania.

29‑03‑2012 09:19:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES.

29‑03‑2012 09:19:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

29‑03‑2012 09:20:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych.

29‑03‑2012 09:20:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Nakiela
email: lowi@praca.gov.pl tel.:43 843 47 33 fax: 43 886 05 18
, w dniu:  28‑03‑2012 14:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Barańska
email: j.baranska@pup.wielun.pl tel.:43 843 47 33 wew.117 fax: 43 843 46 20
, w dniu:  28‑03‑2012 14:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2014 10:30:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie